Văn phòng số

Văn bản, tài liệu, nghỉ phép, quy trình số, cổng thông tin nội bộ, chat, forum, khảo sát nội bộ, danh bạ...

Quản lý công văn đi / đến 

 • Cập nhật thông tin chi tiết của công văn
 • Phân phối công văn cho các phòng ban, bộ phận, chuyên viên liên quan
 • Theo dõi tiến trình xứ lý của từng công văn
 • Tìm kiếm công văn, văn bản
 • Tạo sổ văn bản
 • Theo dõi tiến độ xử lý và trình ký văn bản
 • Hỗ trợ tích hợp chữ ký số

 Quản lý tài liệu

 • Quản lý toàn bộ các tài liệu liên quan đến qui trình ISO trong doanh nghiệp
 • Lưu trữ biểu mẫu trên mạng để các phòng ban sử dụng
 • Theo dõi được từng phiên bản (version) của từng loại tài liệu / qui trình, form mẫu

Quản lý phòng họp

 • Quản lý danh sách phòng họp
 • Đăng ký và duyệt phòng họp trên hệ thống
 • Lập biểu đồ tình hình sử dụng phòng họp

Quản lý xe công tác

 • Quản lý danh sách xe, tài xế
 • Xây dựng định mức tiêu hao nguyên liệu của từng xe, từng loại đường (đường trường, đường trong thành phố, đường đồi núi, đường lô)
 • In lệnh điều xe
 • Quyết toán nhiều liệu từng xe, từng tài xế bất cứ thời điểm nào

Quản lý văn phòng phẩm 

 • Quản lý định mức văn phòng phẩm thiết bị cho từng phòng ban
 • Lập phiếu đề nghị cung cấp văn phòng phẩm
 • Duyệt đề nghị và theo dõi tình hình bàn giao
 • Thống kê tình hình sử dụng VPP của từng đơn vị / phòng ban

Quản lý tài sản - thiết bị - bảo trì - bảo dưỡng  (WorkIT-CMMS : Computerized Maintenance Management Systems)

 • Phần mềm Quản lý Tài sản - Thiết bị - Bảo trì - Bảo dưỡng hoạt động trên nền tảng Web-base giúp cho đơn vị có thể kiểm soát danh sách thiết bị, tình hình công tác thực hiện việc bảo trì, bảo dưỡng máy móc, thiết bị mọi lúc, mọi nơi.
 • Nâng cao năng lực, hiệu suất và khả năng làm việc của máy móc, thiết bị.
 • Tăng năng suất hoạt động của máy và giảm thiểu tối đa rủi do máy ngừng hoạt động ảnh hưởng đến công việc sản xuất của doanh nghiệp.
 • Lập kế hoạch bảo trì định kỳ, giúp bảo dưỡng thiết bị đúng quy chuẩn và giảm thời gian ngừng máy
 • Tối ưu hóa phụ tùng tồn kho
 • Giảm thiểu chi phí rủi ro và cải thiện lợi nhuận đầu tư vào máy móc thiết bị
 • Tương thích với mọi thiết bị như: máy tính bàn, máy tính xách tay, máy tính bảng, điện thoại thông minh
 • Hỗ trợ tất cả các trình duyệt phổ biến
 • Phần mềm bao gồm các chức năng sau:
  • Quản lý lý lịch tài sản, máy móc, thiết bị
  • Quản lý quá trình luân chuyển tài sản, máy móc, thiết bị
  • Quản lý vật tư, thiết bị, phụ tùng tồn kho
  • Quản lý chuyên viên bảo trì
  • Quản lý yêu cầu và lập kế hoạch lịch bảo trì, bảo dưỡng
  • Quản lý quá trình thực hiện công tác bảo trì, bảo dưỡng
  • Quản lý chi phí
  • Quản lý yêu cầu mua thiết bị
  • Quản lý đơn hàng mua và tình hình mua hàng
  • Quản lý các nhà cung cấp phụ tùng
  • Thống kê, báo cáo tiến độ thực hiện từng hạng mục công việc