KPIs BSC

quản lý mục tiêu, chiến lược trong năm, phân bổ KPIs từ cty xuống các bộ phận, cá nhân...