Sao Khue_1.jpg

WorkIT vinh dự nhận giải thưởng Sao Khuê 2021                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                       

11111.png

WorkIT truyền thông đến các doanh nghiệp SMEs trên kênh HTV                                                                                  

                                                                                                                                                                                                       

z2423657086755_9b381a8f3b82463a41fc9534e78e7435.jpg

Giới thiệu Nền tảng Số về quản trị và chuyển đổi số WorkIT trên VTV                                                                  

                                                                                                                                                                                                       

1.jpeg

Một số hình ảnh tại Hội thảo Chuyên đề Chuyển đổi số tại tỉnh Đắk Lắk