Loading...
Giá gói / tháng
Giá mua lẻ / tháng
Tiết kiệm mua gói so với mua lẻ
Workit-Eoffice: VĂN PHÒNG SỐ
Công việc
Dự án
Lịch tuần cơ quan
Công văn đi - đến
Tài liệu chia sẻ
Cổng thông tin nội bộ
Phòng họp
Xe công tác
Văn phòng phẩm
Nghỉ phép
Tăng ca
Đi công tác
Đi trễ - Về sớm
Giấy ra cổng (Xin ra ngoài)
Suất ăn
Ticket (Quy trình nội bộ)
Đề nghị thanh toán
Đề nghị tạm ứng
Đề nghị hoàn ứng
Chat nội bộ
Sinh nhật CBNV
Danh hiệu cá nhân
Khảo sát nội bộ
Workit-Sales: KINH DOANH
Quản lý bán hàng (cơ bản)
Báo giá khách hàng
Đơn hàng bán hàng
Hợp đồng bán hàng
Lệnh giao hàng
Kế hoạch doanh số khách hàng
Workit-Purchase: MUA HÀNG
Quản lý mua hàng (cơ bản)
Đề nghị mua hàng
Đơn hàng mua hàng
Workit-Inventory: TỒN KHO
Quản lý tồn kho (cơ bản)
Đề nghị nhập kho
Đề nghị xuất kho
Workit-Account: TÀI CHÍNH KẾ TOÁN
Kế toán tổng hợp
Kế toán thuế
Thu chi
Công nợ phải thu
Công nợ phải trả
Kế toán TSCĐ - CCDC
Kế toán chi phí
Kế toán giá thành
Workit-MRP: SẢN XUẤT
Định mức NVL sản xuất
Kế hoạch sản xuất
Lệnh sản xuất
Kế hoạch NVL sản xuất
Báo cáo sản xuất
Workit-HRM: NHÂN SỰ
Sơ yếu lý lịch
Hợp đồng lao động
Bằng cấp - Chuyên môn
Đào tạo
Tuyển dụng
Định biên
Kiêm nhiệm
Cấp bậc
Quá trình công tác
Khen thưởng
Kỷ luật
Gia đình
Nghỉ việc
Trang thiết bị, BHLĐ
BHXH - BHYT - BHTN - KPCĐ
Chấm công bằng phần mềm
Kết nối dữ liệu máy chấm công
Chấm công bằng điện thoại
Tính lương theo thời gian
Tính lương theo sản phẩm
KPIs
Đánh giá năng lực
Workit-Add On: DỊCH VỤ TÍCH HỢP
Chữ ký số nội bộ Workit-CA
Chữ ký số VNPT Smart-CA
Hợp đồng điện tử
Hóa đơn điện tử
Tự động hóa đơn đầu vào
Internet banking (tùy ngân hàng)
Lưu trữ file trên One Drive
Tích hợp Office 365
Zalo Offical / ZNS
Tin nhắn SMS
Tổng đài ảo (call center)
Quản lý quan hệ khách hàng (CRM)
Quản lý phân phối (DMS)
Nhận diện ký tự quang học (OCR)
Workit: TIỆN ÍCH
Sử dụng tên miền riêng
Logo riêng ở trang chủ
Logo riêng ở login
Lưu trữ dữ liệu tại máy chủ doanh nghiệp
Giao diện tiếng Anh

Workspace

Không gian số

300.000
685.000
56%
130.000
130.000
95.000
110.000
110.000
95.000
100.000
100.000
100.000
120.000
120.000
105.000
105.000
95.000
105.000
155.000
130.000
130.000
130.000
Miễn phí
Miễn phí
Miễn phí
100.000
130.000
110.000
110.000
110.000
110.000
130.000
110.000
110.000
110.000
130.000
90.000
90.000
150.000
80.000
110.000
120.000
110.000
100.000
110.000
230.000
110.000
130.000
110.000
110.000
130.000
110.000
130.000
110.000
130.000
130.000
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
130.000
100.000
100.000
100.000
110.000
110.000
130.000
180.000
280.000
Liên hệ
330.000
430.000
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Miễn phí
Liên hệ
Liên hệ
30.000

Workit-Eoffice

Văn phòng số

600.000
1.015.000
41%
130.000
130.000
95.000
110.000
110.000
95.000
100.000
100.000
100.000
120.000
120.000
105.000
105.000
95.000
105.000
155.000
130.000
130.000
130.000
Miễn phí
Miễn phí
Miễn phí
100.000
130.000
110.000
110.000
110.000
110.000
130.000
110.000
110.000
110.000
130.000
90.000
90.000
150.000
80.000
110.000
120.000
110.000
100.000
110.000
230.000
110.000
130.000
110.000
110.000
130.000
110.000
130.000
110.000
130.000
130.000
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
130.000
100.000
100.000
100.000
110.000
110.000
130.000
180.000
280.000
Liên hệ
330.000
430.000
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Miễn phí
Liên hệ
Liên hệ
30.000

Workit-DX

Chuyển đổi số cơ bản

1.400.000
2.775.000
50%
130.000
130.000
95.000
110.000
110.000
95.000
100.000
100.000
100.000
120.000
120.000
105.000
105.000
95.000
105.000
155.000
130.000
130.000
130.000
Miễn phí
Miễn phí
Miễn phí
100.000
130.000
110.000
110.000
110.000
110.000
130.000
110.000
110.000
110.000
130.000
90.000
90.000
150.000
80.000
110.000
120.000
110.000
100.000
110.000
230.000
110.000
130.000
110.000
110.000
130.000
110.000
130.000
110.000
130.000
130.000
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
130.000
100.000
100.000
100.000
110.000
110.000
130.000
180.000
280.000
Liên hệ
330.000
430.000
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Miễn phí
Liên hệ
Liên hệ
30.000

Workit-Account

Kế toán TM-DV

800.000
1.280.000
38%
130.000
130.000
95.000
110.000
110.000
95.000
100.000
100.000
100.000
120.000
120.000
105.000
105.000
95.000
105.000
155.000
130.000
130.000
130.000
Miễn phí
Miễn phí
Miễn phí
100.000
130.000
110.000
110.000
110.000
110.000
130.000
110.000
110.000
110.000
130.000
90.000
90.000
150.000
80.000
110.000
120.000
110.000
100.000
110.000
230.000
110.000
130.000
110.000
110.000
130.000
110.000
130.000
110.000
130.000
130.000
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
130.000
100.000
100.000
100.000
110.000
110.000
130.000
180.000
280.000
Liên hệ
330.000
430.000
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Miễn phí
Liên hệ
Liên hệ
30.000

Workit-Sales

Kinh doanh

500.000
820.000
39%
130.000
130.000
95.000
110.000
110.000
95.000
100.000
100.000
100.000
120.000
120.000
105.000
105.000
95.000
105.000
155.000
130.000
130.000
130.000
Miễn phí
Miễn phí
Miễn phí
100.000
130.000
110.000
110.000
110.000
110.000
130.000
110.000
110.000
110.000
130.000
90.000
90.000
150.000
80.000
110.000
120.000
110.000
100.000
110.000
230.000
110.000
130.000
110.000
110.000
130.000
110.000
130.000
110.000
130.000
130.000
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
130.000
100.000
100.000
100.000
110.000
110.000
130.000
180.000
280.000
Liên hệ
330.000
430.000
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Miễn phí
Liên hệ
Liên hệ
30.000

Workit-HRM

Nhân sự tiền lương

1.200.000
1.900.000
37%
130.000
130.000
95.000
110.000
110.000
95.000
100.000
100.000
100.000
120.000
120.000
105.000
105.000
95.000
105.000
155.000
130.000
130.000
130.000
Miễn phí
Miễn phí
Miễn phí
100.000
130.000
110.000
110.000
110.000
110.000
130.000
110.000
110.000
110.000
130.000
90.000
90.000
150.000
80.000
110.000
120.000
110.000
100.000
110.000
230.000
110.000
130.000
110.000
110.000
130.000
110.000
130.000
110.000
130.000
130.000
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
130.000
100.000
100.000
100.000
110.000
110.000
130.000
180.000
280.000
Liên hệ
330.000
430.000
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Miễn phí
Liên hệ
Liên hệ
30.000