Loading...
Giá gói / tháng
Giá mua lẻ / tháng
Tiết kiệm mua gói so với mua lẻ
Workit-Eoffice: VĂN PHÒNG SỐ
Công việc
Dự án
Lịch tuần cơ quan
Văn bản đi - đến
Tài liệu chia sẻ
Tài liệu ISO
Mạng xã hội nội bộ
Phòng họp
Xe công tác
Văn phòng phẩm
Nghỉ phép
Tăng ca
Đi công tác
Đi trễ - Về sớm
Giấy ra cổng (Xin ra ngoài)
Đăng ký suất ăn
Văn bản / Tờ trình lãnh đạo (ticket)
Quy trình tác nghiệp nội bộ (ticket)
Quy trình IT-Helpdesk (ticket)
Đề nghị thanh toán
Đề nghị tạm ứng
Đề nghị hoàn ứng
Khảo sát nội bộ
Chat nội bộ
Sinh nhật CBNV
Danh hiệu cá nhân
Workit-Account: TÀI CHÍNH KẾ TOÁN
Kế toán tổng hợp
Kế toán thuế
Thu chi
Công nợ phải thu
Công nợ phải trả
Kế toán TSCĐ - CCDC
Kế toán chi phí
Kế toán giá thành
Quản lý ngân sách
Workit-Sales: KINH DOANH
Quản lý bán hàng
Báo giá khách hàng
Đơn hàng bán hàng
Hợp đồng bán hàng
Lệnh giao hàng
Kế hoạch doanh số NVBH
Workit-Purchase: MUA HÀNG
Quản lý mua hàng
Đề nghị mua hàng
Đơn hàng mua hàng
Workit-Inventory: TỒN KHO
Quản lý kho
Đề nghị nhập kho
Đề nghị xuất kho
Workit-MRP: SẢN XUẤT
Định mức NVL sản xuất
Kế hoạch sản xuất
Lệnh sản xuất
Kế hoạch NVL sản xuất
Báo cáo sản xuất
Workit-HRM: NHÂN SỰ
Sơ yếu lý lịch
Hợp đồng lao động
Bằng cấp - Chuyên môn
Đào tạo
Tuyển dụng
Định biên
Kiêm nhiệm
Cấp bậc
Quá trình công tác
Khen thưởng
Kỷ luật
Gia đình
Nghỉ việc
Trang thiết bị, BHLĐ
BHXH - BHYT - BHTN - KPCĐ
Chấm công bằng phần mềm
Kết nối dữ liệu máy chấm công
Chấm công bằng điện thoại
Tính lương theo thời gian
Tính lương theo sản phẩm
KPIs
Đánh giá năng lực
Workit-Add On: DỊCH VỤ TÍCH HỢP
Chữ ký số nội bộ Workit-CA
Chữ ký số VNPT Smart-CA
Hợp đồng điện tử
Hóa đơn điện tử
Tự động hóa đơn đầu vào
Internet banking (tùy ngân hàng)
Lưu trữ file trên One Drive
Tích hợp Office 365
Zalo Offical / ZNS
Tin nhắn SMS
Tổng đài ảo (call center)
Quản lý quan hệ khách hàng (CRM)
Quản lý phân phối (DMS)
Nhận diện ký tự quang học (OCR)
Workit: TIỆN ÍCH
Sử dụng tên miền riêng
Logo riêng ở trang chủ
Logo riêng ở login
Lưu trữ dữ liệu tại máy chủ DN
Giao diện tiếng Anh

Workspace

Không gian số

600.000
1.150.000
48%
300.000
350.000
200.000
300.000
250.000
250.000
200.000
220.000
220.000
250.000
260.000
260.000
220.000
220.000
220.000
250.000
300.000
500.000
300.000
300.000
300.000
300.000
250.000
300.000
Miễn phí
Miễn phí
300.000
150.000
250.000
250.000
250.000
300.000
300.000
500.000
1.350.000
900.000
350.000
350.000
350.000
250.000
300.000
800.000
350.000
350.000
800.000
300.000
300.000
450.000
550.000
400.000
450.000
400.000
500.000
400.000
250.000
300.000
450.000
300.000
250.000
200.000
350.000
150.000
150.000
150.000
220.000
350.000
450.000
400.000
600.000
600.000
700.000
950.000
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Miễn phí
Liên hệ
Liên hệ
110.000

Workit-Eoffice

Văn phòng số

1.800.000
2.320.000
22%
300.000
350.000
200.000
300.000
250.000
250.000
200.000
220.000
220.000
250.000
260.000
260.000
220.000
220.000
220.000
250.000
300.000
500.000
300.000
300.000
300.000
300.000
250.000
300.000
Miễn phí
Miễn phí
300.000
150.000
250.000
250.000
250.000
300.000
300.000
500.000
1.350.000
900.000
350.000
350.000
350.000
250.000
300.000
800.000
350.000
350.000
800.000
300.000
300.000
450.000
550.000
400.000
450.000
400.000
500.000
400.000
250.000
300.000
450.000
300.000
250.000
200.000
350.000
150.000
150.000
150.000
220.000
350.000
450.000
400.000
600.000
600.000
700.000
950.000
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Miễn phí
Liên hệ
Liên hệ
110.000

Workit-miniERP

Chuyển đổi số SME

5.500.000
8.750.000
37%
300.000
350.000
200.000
300.000
250.000
250.000
200.000
220.000
220.000
250.000
260.000
260.000
220.000
220.000
220.000
250.000
300.000
500.000
300.000
300.000
300.000
300.000
250.000
300.000
Miễn phí
Miễn phí
300.000
150.000
250.000
250.000
250.000
300.000
300.000
500.000
1.350.000
900.000
350.000
350.000
350.000
250.000
300.000
800.000
350.000
350.000
800.000
300.000
300.000
450.000
550.000
400.000
450.000
400.000
500.000
400.000
250.000
300.000
450.000
300.000
250.000
200.000
350.000
150.000
150.000
150.000
220.000
350.000
450.000
400.000
600.000
600.000
700.000
950.000
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Miễn phí
Liên hệ
Liên hệ
110.000

Workit-Account

Kế toán TM-DV

2.200.000
4.300.000
49%
300.000
350.000
200.000
300.000
250.000
250.000
200.000
220.000
220.000
250.000
260.000
260.000
220.000
220.000
220.000
250.000
300.000
500.000
300.000
300.000
300.000
300.000
250.000
300.000
Miễn phí
Miễn phí
300.000
150.000
250.000
250.000
250.000
300.000
300.000
500.000
1.350.000
900.000
350.000
350.000
350.000
250.000
300.000
800.000
350.000
350.000
800.000
300.000
300.000
450.000
550.000
400.000
450.000
400.000
500.000
400.000
250.000
300.000
450.000
300.000
250.000
200.000
350.000
150.000
150.000
150.000
220.000
350.000
450.000
400.000
600.000
600.000
700.000
950.000
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Miễn phí
Liên hệ
Liên hệ
110.000

Workit-Sales

Kinh doanh

2.000.000
4.150.000
52%
300.000
350.000
200.000
300.000
250.000
250.000
200.000
220.000
220.000
250.000
260.000
260.000
220.000
220.000
220.000
250.000
300.000
500.000
300.000
300.000
300.000
300.000
250.000
300.000
Miễn phí
Miễn phí
300.000
150.000
250.000
250.000
250.000
300.000
300.000
500.000
1.350.000
900.000
350.000
350.000
350.000
250.000
300.000
800.000
350.000
350.000
800.000
300.000
300.000
450.000
550.000
400.000
450.000
400.000
500.000
400.000
250.000
300.000
450.000
300.000
250.000
200.000
350.000
150.000
150.000
150.000
220.000
350.000
450.000
400.000
600.000
600.000
700.000
950.000
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Miễn phí
Liên hệ
Liên hệ
110.000

Workit-HRM

Nhân sự tiền lương

3.100.000
4.370.000
29%
300.000
350.000
200.000
300.000
250.000
250.000
200.000
220.000
220.000
250.000
260.000
260.000
220.000
220.000
220.000
250.000
300.000
500.000
300.000
300.000
300.000
300.000
250.000
300.000
Miễn phí
Miễn phí
300.000
150.000
250.000
250.000
250.000
300.000
300.000
500.000
1.350.000
900.000
350.000
350.000
350.000
250.000
300.000
800.000
350.000
350.000
800.000
300.000
300.000
450.000
550.000
400.000
450.000
400.000
500.000
400.000
250.000
300.000
450.000
300.000
250.000
200.000
350.000
150.000
150.000
150.000
220.000
350.000
450.000
400.000
600.000
600.000
700.000
950.000
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Miễn phí
Liên hệ
Liên hệ
110.000