Loading...

Giải pháp lưu trữ dữ liệu và phát triển nhân sự 4.0

Quản lý thông tin nhân sự thông minh, hỗ trợ công tác đánh giá hiệu suất, gắn kết và nuôi dưỡng nhân viên.

Đăng ký trải nghiệm

Rõ ràng

Mọi thông tin được lưu trữ trên hệ thống một cách rõ ràng, dễ dàng tra cứu và lọc thông tin

Bảo mật

Cá nhân hóa dữ liệu nhân sự tự động, phân quyền thông tin truy cập giúp tăng cao tính bảo mật

Xuyên suốt

Lưu trữ hành trình nhân sự một cách xuyên suốt từ đào tạo, quá trình làm việc, cấp bậc,...

Nhanh chóng

Tự động đồng bộ dữ liệu chấm công, tính lương, tối ưu thời gian thực hiện của bộ phận nhân sự

Image

Hiện đại hóa quy trình tuyển dụng

Quản lý toàn bộ quá trình tuyển dụng từ định biên, CV, thông tin phỏng vấn, danh mục kết quả phỏng vấn.

Đồng bộ, đồng nhất dữ liệu và quy trình tuyển dụng, giúp bộ phận nhân sự tối ưu và nâng cao chất lượng tuyển dụng.

Đo lường, đánh giá các hoạt động tuyển dụng từng giai đoạn rõ ràng, chính xác.

Image

Tự động sắp xếp, lưu trữ thông tin nhân sự

Thay vì quy trình quản lý hồ sơ truyền thống với nhiều bất cập, thì với Workit-HRM doanh nghiệp có thể:

Quản lý hồ sơ thông minh, gọn gàng, giúp tối ưu thời gian tìm kiếm và chi phí lưu trữ, bảo quản.

Giảm thiểu các rủi ro như thất lạc, hư hại, tăng tính bảo mật cho dữ liệu nhân sự.

Image

Nuôi dưỡng "mạch máu" tổ chức theo từng giai đoạn

Người làm nhân sự phải hiểu được mỗi một nhân sự trong từng giai đoạn để xây dựng một bộ máy nhân sự luôn “chảy” trong doanh nghiệp, cũng như đưa ra những chiến lược kéo dài vòng đời nhân viên.

Xây dựng quy trình đánh giá nhân sự rõ ràng, minh bạch và hệ thống thông tin xuyên suốt vòng đời nhân viên.

Hỗ trợ doanh nghiệp khai thác được thế mạnh cũng như đề ra các chiến lược để phát triển nhân sự của mình.

Image

Công bằng trong vấn đề chấm công, tăng ca

Ứng dụng hệ thống chấm công tự động sẽ giúp doanh nghiệp tối ưu chi phí quản lý cũng như giảm thiểu rủi ro, sai sót

Hỗ trợ liên kết các thiết bị chấm công theo ngày, theo giờ, theo máy chấm công,...

Tự động xử lý công theo quy trình xét duyệt được cấu hình theo chính sách riêng của doanh nghiệp.

Image

Tự động tính lương nhanh chóng và chính xác

Hạn chế tối đa sai sót trong công tác tính lương với hệ thống tự động tính toán từ cơ sở dữ liệu được cấu hình sẵn.

Tự động tính lương từ các cơ sở dữ liệu liên quan như ngày công, nghỉ phép, tăng ca, các khoản giảm trừ, BHXH,...

Doanh nghiệp có thể cơ cấu quy trình tính lương theo chính sách cũng như xây dựng quy trình xét duyệt tự động ngay trên hệ thống.

Tối ưu nguồn nhân lực

Vận hành doanh nghiệp hiệu quả như hơn +1.500 doanh nghiệp sử dụng Workit