Loading...

Những tính năng đã được kết nối

Chữ ký số

Hợp đồng điện tử

Hóa đơn điện tử

Tự động hóa đơn đầu vào

Phần mềm quản lý

Thương mại điện tử

Ngân hàng điện tử

Call Center

Chấm công

OneDrive

Office365

Nhận diện ký tự quang học

Lần đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam

Doanh nghiệp được lựa chọn các tính năng phù hợp với mô hình quản trị của Doanh nghiệp.