Loading...

- Chỉnh sửa video cho các sản phẩm MKT của công ty, bao gồm: video quảng cáo, video giới thiệu sản phẩm, video viral,... - Phối hợp với các bộ phận khác để đảm bảo chất lượng và tiến độ của các dự án video. - Cùng team MKT xây dựng kế hoạch và lên ý tưởng cho video.

Quay, dựng video, chụp ảnh, cắt ghép các clip để tạo thành 1 clip hoàn chỉnh Xây dựng các clip quảng cáo, clip Viral, video giới thiệu sản phẩm, mô tả sản phẩm cùng với team MKT - Sáng tạo các nội dung video mới theo trend và định hướng của tổ chức cùng với team MKT. - Chỉnh sửa, tạo hiệu ứng để hoàn chỉnh các video, clip theo yêu cầu của tổ chức. - Đảm bảo video đồng bộ với bộ nhận diện thương hiệu Công ty.

- Nghiên cứu và tìm hiểu về các sản phẩm của công ty. - Viết các tài liệu hướng dẫn sử dụng (User guide/ User manuals/ Online-help) về sản phẩm phần mềm ERP. - Đảm bảo tính nhất quán, chính xác, đồng nhất về phong cách viết trong tất cả các tài liệu.

- Cùng phối hợp lên kế hoạch và vận hành các kênh CRM (Web Push, Email, SMS, Chatbot...) - Quản lý nguồn dữ liệu từ website, dataware house, customer database và segment - Report, phân tích, đánh giá, tối ưu kênh để tăng trải nghiệm khách hàng. - Nghiên cứu và hiểu rõ về các sản phẩm của công ty. - Viết các tài liệu hướng dẫn sử dụng (User guide/ User manuals/ Online-help) về sản phẩm phần mềm ERP. - Đảm bảo tính nhất quán, chính xác, đồng nhất về phong cách viết trong tất cả các tài liệu

Tuyển dụng