Loading...

Hỗ trợ quản lý sản xuất tự động và thông minh

Tự động hóa quy trình sản xuất, chuẩn hóa quy trình giúp doanh nghiệp quản lý thông tin xuyên suốt một cách nhanh chóng, chính xác và rõ ràng.

Đăng ký trải nghiệm

Lên kế hoạch

Quản lý chi tiết từng lệnh sản xuất, đơn hàng, định mức nguyên vật liệu, nhân công, chi phí cụ thể

Quản lý rủi ro

Tự động tính tỉ lệ chi phí nguyên vật liệu/chi phí khác tiêu hao theo định mức và khai báo tỷ lệ hao hụt

Giám sát tiến độ

Cập nhật và giám sát tiến độ chi tiết từng hạng mục, từng công đoạn và từng nhân viên chính xác theo thời gian thực

Báo cáo - Thống kê

Báo cáo, thống kê số liệu, phân tích tình hình và ngân sách thực tế so với kế hoạch giúp sửa đổi kịp thời

Image

Quản lý kế hoạch và thông tin đầu vào

Cập nhật các bảng định mức / hạn mức sản xuất cho từng sản phẩm

Hỗ trợ quản lý định mức theo số lượng và theo giá trị

Tính tỉ lệ chi phí nguyên vật liệu/chi phí tiêu hao theo định mức.

Image

Giám sát lịch trình, tiến độ trong sản xuất

Hệ thống để quản lý và thống kê năng suất của từng máy / dây chuyền / công đoạn sản xuất.

Giám sát và báo cáo realtime từng công đoạn, nguồn lực, giúp nhà quản trị quản lý hiệu quả

Image

Kiểm soát chất lượng đầu ra

Thống kê và báo cáo lệnh sản xuất

Hệ thống báo cáo giá thành, bảng cân đối nhu cầu NVL để phục vụ sản xuất

Tổng hợp chi phí sản xuất, chi phí dở dang, chi phí theo phân xưởng / công đoạn sản xuất.

Trở thành khách hàng tiêu biểu

Với hơn 100 doanh nghiệp sản xuất đang sử dụng Workit