Loading...

Ra quyết định chính xác hơn với Workit-BI

Báo cáo quản trị thông minh với nguồn dữ liệu tự động cập nhật tức thời là giải pháp đắc lực cho nhà quản trị số.

Đăng ký trải nghiệm

Thông minh

Báo cáo tổng quan thực tế tình hình hoạt động của doanh nghiệp

Linh hoạt

Linh hoạt tùy chọn dữ liệu báo cáo theo nhu cầu mọi lúc, mọi nơi

Nhanh chóng

Tự động thiết lập báo cáo nhanh chóng với dữ liệu real-time

Chính xác

Báo cáo, thống kê chính xác thông qua hệ thống thiết lập tự động

Image

Báo cáo thông tin tổng quan tình hình các bộ phận

Tự động thu thập dữ liệu từ các phòng ban để xây dựng hệ thống báo cáo trực quan, linh hoạt

Giúp nhà quản trị nắm được tổng quan tình hình hoạt động của các bộ phận, hỗ trợ công tác đánh giá kết quả và hiệu suất.

Làm cơ sở cho nhà quản trị dự báo nhu cầu, lập kế hoạch và chiến lược hoạt động chính xác và hiệu quả nhất.

Image

Tối ưu hóa chi phí và tối đa hóa doanh thu

Tối ưu hoá chi phí

Bằng việc đo lường chi phí và ngân sách cụ thể, xử lý nhanh chóng các vấn đề, rủi ro phát sinh trong quá trình hoạt động kinh doanh.

Tăng trưởng doanh thu

Tận dụng các cơ hội thị trường thông qua các dữ liệu trong quá khứ và chỉ số hiện tại để xem xét, đánh giá và nắm bắt cơ hội.

Image

Giúp đo lường và gia tăng hiệu quả công việc

Báo cáo và thống kê hiệu quả, hiệu suất làm việc của nhân viên theo từng công việc, thời gian một cách công bằng và cụ thể

Tối ưu các đầu việc như xử lý dữ liệu, làm báo cáo,... giúp nhà quản trị nắm thông tin nhanh chóng hơn mà không mất thời gian "đợi"

Thông tin nhanh, chính xác, trực quan giúp doanh nghiệp phản ứng với rủi ro và cơ hội nhanh hơn, tăng hiệu quả của nhà quản trị.

Image

Hỗ trợ công tác ra quyết định của nhà quản trị

Dữ liệu

Báo cáo quản trị với cơ sở dữ liệu nhất quán sẽ là căn cứ đáng tin cậy nhất hỗ trợ nhà quản trị ra quyết định nhanh chóng và chính xác hơn.

Thông tin

Báo cáo quản trị cung cấp những thông tin thực tế và chi tiết hơn báo cáo tài chính, giúp nhà quản trị nắm được tình hình tổng thể hơn về doanh nghiệp.

Quản trị doanh nghiệp dễ dàng

Trên một nền tảng cùng với +1.500 nhà quản lý đang sử dụng Workit