Loading...

Tối ưu quy trình quản lý tồn kho

Quản lý và sắp xếp hàng tồn kho thông minh, khoa học sẽ giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian và chi phí để tập trung nâng cao, tối ưu hoạt động kho hàng của mình

Đăng ký trải nghiệm

Tối ưu

Tối ưu không gian và thời gian quản lý kho hàng thông qua dữ liệu phân tích, tự động và sắp xếp hợp lý

Tiết kiệm

Tiết kiệm chi phí quản lý kho bằng cách tự động hóa dữ liệu, cắt giảm công đoạn nhập và đối chiếu dữ liệu

Chính xác

Kiểm soát biến động cụ thể theo sản phẩm, thời gian, địa điểm, hỗ trợ hoạt động đặt hàng và phân bổ tồn kho

Kịp thời

Kịp thời phát hiện phát hiện sai sót cũng như điểm tồn kho tối đa, tối thiểu giúp hạn chế rủi ro tồn đọng

Image

Nhập xuất nhanh chóng, cập nhật real-time

Quản lý danh mục hàng hóa, nguyên liệu

Cập nhật real-time biến động nhập xuất tồn

Hỗ trợ luân chuyển của từng mã hàng / từng kho / từng nhóm hàng

Image

Lưu trữ chứng từ, hồ sơ có hệ thống

Hồ sơ, chứng từ được lưu trữ theo quy định, ghi nhận thời gian cụ thể cùng người quản lý, người khởi tạo hồ sơ

Giúp doanh nghiệp dễ dàng tìm kiếm, tối ưu chi phí lưu trữ, tăng tính bảo mật của thông tin, chứng từ

Image

Tránh sai sót, dễ kiểm kê

Giúp doanh nghiệp kiểm soát số lượng và kiểm định chất lượng sản phẩm tốt hơn

Hỗ trợ đánh giá rủi ro, kịp thời phát hiện vấn đề để đưa ra phương án giải quyết nhanh nhất

Tiết kiệm chi phí quản lý, chi phí lưu kho của nguyên vật liệu, hàng hóa

Image

Theo dõi hạn mức tồn kho chính xác

Cảnh báo lượng tồn kho tối thiểu, tồn kho tối đa ngay trên Workit

Là cơ sở giúp doanh nghiệp lên kế hoạch quản lý tồn kho hiệu quả hơn

Quản lý tối ưu quy trình tồn kho

Hơn 1.000 doanh nghiệp đã tin tưởng và ứng dụng Workit.