WorkIT-Eoffice

Văn phòng số

990.000đ
 • 10 users
 • Lưu trữ: 10 GB
 • Đào tạo: 2 buổi **
 • Phí khởi tạo: 6 triệu *
 • Xem chi tiết

WorkIT-SME Pro

Chuyển đổi số SME

4.600.000đ
 • 20 users
 • Lưu trữ: 20 GB
 • Đào tạo: 4 buổi **
 • Phí khởi tạo: 8 triệu *
 • Xem chi tiết

WorkIT-Account

Kế toán TM-DV

800.000đ
 • 3 users
 • Lưu trữ: 10 GB
 • Đào tạo: 2 buổi **
 • Phí khởi tạo: 4 triệu *
 • Xem chi tiết

WorkIT-Sales

Bán hàng

600.000đ
 • 5 users
 • Lưu trữ: 10 GB
 • Đào tạo: 2 buổi **
 • Phí khởi tạo: 4 triệu *
 • Xem chi tiết

WorkIT-HRM

Nhân sự tiền lương

1.600.000đ
 • 5 users
 • Lưu trữ: 10 GB
 • Đào tạo: 2 buổi **
 • Phí khởi tạo: 8 triệu *
 • Xem chi tiết
Dịch vụ cộng thêm / Ghi chú
Thêm 1 user tiếp theo: +50.000 đ/tháng
Thêm 10 GB dung lượng lưu trữ tiếp theo: +100.000 đ/tháng
Thêm 1 buổi đào tạo: Online hay tại VP WorkIT HCM: +700.000 đ/buổi. Trực tiếp VP Khách hàng ở HCM: +1.500.000 đ/buổi. Ngoài HCM vui lòng liên hệ.
Thanh toán 3 tháng/lần. Thanh toán 6 tháng (giảm -8%), 12 tháng (giảm -12%), 24 tháng (giảm -20%)
Chính sách chiết khấu, giảm giá có thể thay đổi theo thời gian và không áp dụng cùng lúc với các chương trình khác (nếu có)
(**): Đào tạo ban đầu được thực hiện online hay tại Vp WorkIT HCM. 1 buổi đào tạo = 2 giờ
(**): Phí khởi tạo: đóng 1 lần duy nhất khi ký hợp đồng
Giá gói / tháng
Giá mua lẻ / tháng
Tiết kiệm mua gói so với mua lẻ
WorkIT-Eoffice: VĂN PHÒNG SỐ
Công việc
Dự án
Lịch tuần cơ quan
Công văn đi - đến
Tài liệu nội bộ
Cổng thông tin nội bộ
Phòng họp
Xe công tác
Văn phòng phẩm
Nghỉ phép
Tăng ca
Đi công tác
Đi trễ - Về sớm
Giấy ra cổng
Suất ăn
Tờ trình - Đề xuất (Ticket)
Đề nghị thanh toán
Đề nghị tạm ứng
Đề nghị hoàn ứng
Chữ ký điện tử
Chat nội bộ
Danh bạ CBNV
Sinh nhật CBNV
Danh hiệu cá nhân
Hỏi & Đáp nội bộ
WorkIT-Sales: KINH DOANH - CRM
Bảng giá bán
Chính sách chiết khấu
Báo giá khách hàng
Đơn hàng bán hàng
Hợp đồng bán hàng
Lệnh giao hàng
Hóa đơn bán hàng
Tích hợp hóa đơn điện tử
Kế hoạch doanh số NVBH
Kế hoạch doanh số khách hàng
Kế toán bán hàng
Báo cáo doanh số
Báo cáo phân tích bán hàng
WorkIT-Purchase: MUA HÀNG
Đề nghị mua hàng
Đơn hàng mua hàng
Hóa đơn mua hàng
Kế toán mua hàng
Báo cáo mua hàng
Báo cáo phân tích mua hàng
WorkIT-Inventory: TỒN KHO
Kế toán hàng tồn kho
Báo cáo nhập xuất tồn kho
Báo cáo phân tích tồn kho
WorkIT-Account: TÀI CHÍNH KẾ TOÁN
Kế toán tổng hợp
Kế toán thuế
Báo cáo tài chính
Thu chi, ngân hàng
Công nợ phải thu
Công nợ phải trả
Kế toán TSCĐ - CCDC
Kế toán chi phí
Kế toán giá thành
Báo cáo phân tích tài chính
WorkIT-MRP: SẢN XUẤT
Định mức NVL sản xuất
Kế hoạch sản xuất
Lệnh sản xuất
Kế hoạch NVL sản xuất
Báo cáo sản xuất
Biểu đồ sản xuất
WorkIT-HRM: Nhân sự tiền lương
Sơ yếu lý lịch
Hợp đồng lao động
Trình độ - Bằng cấp
Đào tạo
Tuyển dụng
Quá trình công tác
Khen thưởng - Kỷ luật
Gia đình
Nghỉ việc
Trang cấp tài sản, thiết bị
Trang hồ sơ cá nhân
Báo cáo nhân sự
Báo cáo phân tích nhân sự
BHXH - BHYT - BHTN - KPCĐ
Chấm công bằng phần mềm
Kết nối dữ liệu máy chấm công
Tính lương theo thời gian
Tính lương theo sản phẩm
Bảng lương, phiếu lương
KPIs
Đánh giá năng lực
WorkIT-Add On: Tiện ích khác
Sử dụng tên miền riêng
Logo riêng ở trang chủ
Logo riêng ở login

WorkIT-Eoffice

Văn phòng số

990.000
1.665.000
41%
120.000
120.000
85.000
100.000
100.000
85.000
90.000
90.000
90.000
110.000
110.000
95.000
95.000
85.000
95.000
145.000
120.000
120.000
120.000
220.000
Free
Free
Free
Free
90.000
70.000
90.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
120.000
120.000
120.000
120.000
70.000
120.000
100.000
100.000
100.000
100.000
70.000
120.000
120.000
70.000
120.000
140.000
70.000
70.000
90.000
110.000
100.000
90.000
100.000
đặc thù
120.000
100.000
120.000
100.000
100.000
120.000
120.000
100.000
120.000
100.000
120.000
120.000
120.000
90.000
90.000
100.000
100.000
70.000
120.000
120.000
120.000
170.000
270.000
đặc thù
đặc thù
đặc thù
đặc thù
đặc thù
0
0
0

WorkIT-SME Basic

Chuyển đổi số SME

2.850.000
5.465.000
48%
120.000
120.000
85.000
100.000
100.000
85.000
90.000
90.000
90.000
110.000
110.000
95.000
95.000
85.000
95.000
145.000
120.000
120.000
120.000
220.000
Free
Free
Free
Free
90.000
70.000
90.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
120.000
120.000
120.000
120.000
70.000
120.000
100.000
100.000
100.000
100.000
70.000
120.000
120.000
70.000
120.000
140.000
70.000
70.000
90.000
110.000
100.000
90.000
100.000
đặc thù
120.000
100.000
120.000
100.000
100.000
120.000
120.000
100.000
120.000
100.000
120.000
120.000
120.000
90.000
90.000
100.000
100.000
70.000
120.000
120.000
120.000
170.000
270.000
đặc thù
đặc thù
đặc thù
đặc thù
đặc thù
0
0
0

WorkIT-SME Pro

Chuyển đổi số SME

4.600.000
7.565.000
39%
120.000
120.000
85.000
100.000
100.000
85.000
90.000
90.000
90.000
110.000
110.000
95.000
95.000
85.000
95.000
145.000
120.000
120.000
120.000
220.000
Free
Free
Free
Free
90.000
70.000
90.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
120.000
120.000
120.000
120.000
70.000
120.000
100.000
100.000
100.000
100.000
70.000
120.000
120.000
70.000
120.000
140.000
70.000
70.000
90.000
110.000
100.000
90.000
100.000
đặc thù
120.000
100.000
120.000
100.000
100.000
120.000
120.000
100.000
120.000
100.000
120.000
120.000
120.000
90.000
90.000
100.000
100.000
70.000
120.000
120.000
120.000
170.000
270.000
đặc thù
đặc thù
đặc thù
đặc thù
đặc thù
0
0
0

WorkIT-Account

Kế toán TM-DV

800.000
1.780.000
55%
120.000
120.000
85.000
100.000
100.000
85.000
90.000
90.000
90.000
110.000
110.000
95.000
95.000
85.000
95.000
145.000
120.000
120.000
120.000
220.000
Free
Free
Free
Free
90.000
70.000
90.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
120.000
120.000
120.000
120.000
70.000
120.000
100.000
100.000
100.000
100.000
70.000
120.000
120.000
70.000
120.000
140.000
70.000
70.000
90.000
110.000
100.000
90.000
100.000
đặc thù
120.000
100.000
120.000
100.000
100.000
120.000
120.000
100.000
120.000
100.000
120.000
120.000
120.000
90.000
90.000
100.000
100.000
70.000
120.000
120.000
120.000
170.000
270.000
đặc thù
đặc thù
đặc thù
đặc thù
đặc thù
0
0
0

WorkIT-Sales

Bán hàng

600.000
1.090.000
45%
120.000
120.000
85.000
100.000
100.000
85.000
90.000
90.000
90.000
110.000
110.000
95.000
95.000
85.000
95.000
145.000
120.000
120.000
120.000
220.000
Free
Free
Free
Free
90.000
70.000
90.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
120.000
120.000
120.000
120.000
70.000
120.000
100.000
100.000
100.000
100.000
70.000
120.000
120.000
70.000
120.000
140.000
70.000
70.000
90.000
110.000
100.000
90.000
100.000
đặc thù
120.000
100.000
120.000
100.000
100.000
120.000
120.000
100.000
120.000
100.000
120.000
120.000
120.000
90.000
90.000
100.000
100.000
70.000
120.000
120.000
120.000
170.000
270.000
đặc thù
đặc thù
đặc thù
đặc thù
đặc thù
0
0
0

WorkIT-HRM

Nhân sự tiền lương

1.600.000
2.370.000
32%
120.000
120.000
85.000
100.000
100.000
85.000
90.000
90.000
90.000
110.000
110.000
95.000
95.000
85.000
95.000
145.000
120.000
120.000
120.000
220.000
Free
Free
Free
Free
90.000
70.000
90.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
120.000
120.000
120.000
120.000
70.000
120.000
100.000
100.000
100.000
100.000
70.000
120.000
120.000
70.000
120.000
140.000
70.000
70.000
90.000
110.000
100.000
90.000
100.000
đặc thù
120.000
100.000
120.000
100.000
100.000
120.000
120.000
100.000
120.000
100.000
120.000
120.000
120.000
90.000
90.000
100.000
100.000
70.000
120.000
120.000
120.000
170.000
270.000
đặc thù
đặc thù
đặc thù
đặc thù
đặc thù
0
0
0