Loading...

Tuyển dụng

  • 16/05/2024

Content Writer Intern

Mô tả công việc:

- Nghiên cứu và tìm hiểu về các sản phẩm của công ty.
- Viết các tài liệu hướng dẫn sử dụng (User guide/ User manuals/ Online-help) về sản phẩm phần mềm ERP.
- Đảm bảo tính nhất quán, chính xác, đồng nhất về phong cách viết trong tất cả các tài liệu.

Nộp đơn ứng tuyển công việc này

Click để chọn & tải lên CV của bạn