Loading...

Tuyển dụng

  • 16/05/2024

Delivery Consultant [Chuyên Viên Triển Khai]

Mô tả công việc:

- Lên kế hoạch triển khai cho từng dự án 
- Hướng dẫn khách hàng sử dụng phần mềm của công ty tại văn phòng khách hàng hoặc thông qua các công cụ làm việc từ xa
- Khảo sát, ghi nhận các yêu cầu của khách hàng
- Viết tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm
- Hỗ trợ khách hàng sử dụng phần mềm sau nghiệm thu
- Đưa ra những góp ý, sáng kiến giúp cải tiến qui trình triển khai phần mềm
- Các công việc khác theo công ty yêu cầu

Nộp đơn ứng tuyển công việc này

Click để chọn & tải lên CV của bạn