Loading...

Tuyển dụng

  • 16/05/2024

Account Manager [Chuyên viên kinh doanh]

Mô tả công việc:

- Tìm kiếm và khai thác các cơ hội bán hàng mới, tìm kiếm khách hàng tiềm năng và xây dựng mối quan hệ với khách hàng hiện tại.
- Nghiên cứu đối thủ và thị trường
- Nghiên cứu các phương pháp tiếp cận khách hàng, thực hiện gọi điện, gửi email hay gặp gỡ trực tiếp để để xác thực nhu cầu và đề xuất giải pháp của khách hàng tiềm năng.
- Thực hiện các hoạt động bán hàng như: đàm phán thương lượng, thống nhất hợp đồng, xử lý các công việc hành chính liên quan đến hợp đồng.
- Lên kế hoạch kinh doanh cá nhân
- Phát triển doanh thu sau bán thông qua up-sell & cross-sell.
- Chăm sóc, duy trì mối quan hệ khách hàng trước và sau bán hàng
- Phát triển doanh thu sau bán thông qua up-sell & cross-sell.
- Hỗ trợ team triển khai dự án, nhắm tới mục tiêu khách hàng ứng dụng thành công
- Đảm bảo hoàn thành tốt chỉ tiêu kinh doanh Công ty đề ra.
- Báo cáo kết quả công việc định kỳ 

Nộp đơn ứng tuyển công việc này

Click để chọn & tải lên CV của bạn