Loading...

Tuyển dụng

  • 16/05/2024

Sales Manager [SM]

Mô tả công việc:

- Xây dựng quy trình làm việc và quản trị chất lượng công việc của team kinh doanh
- Thiết lập kế hoạch kinh doanh cho team để đạt được mục tiêu đề ra với từng nhóm sản phẩm, dịch vụ cũng như từng cá nhân trong team
- Chịu trách nhiệm KPIs doanh số của team kinh doanh theo tháng/quý/năm
- Đào tạo, quản lý, đánh giá, giám sát và phân công công việc cho nhân sự thuộc team phụ trách
- Được đề xuất các chương trình, giải pháp kinh doanh nhằm đạt được mục tiêu
- Phối hợp xây dựng kế hoạch cùng các phòng ban liên quan khác
- Quản trị mối quan hệ khách hàng bao gồm xác định, tiếp cận và phát triển các Key Account của doanh nghiệp
- Báo cáo định kỳ hàng tuần/tháng/quý Thực hiện công việc liên quan khác theo yêu cầu của Trưởng phòng

Nộp đơn ứng tuyển công việc này

Click để chọn & tải lên CV của bạn