Loading...

Blog

Quản lý tài sản trong doanh nghiệp: Vai trò và lợi ích không thể bỏ qua | 2023
  • 18/09/2023
  • Chia sẻ kiến thức

Quản lý tài sản trong doanh nghiệp: Vai trò và lợi ích không thể bỏ qua | 2023

Quản lý tài sản được xem như một yếu tố quan trọng trong thành công của các doanh nghiệp hiện đại. Các doanh nghiệp hiểu rõ rằng tài sản của họ là nguồn lực quan trọng để phát triển kinh doanh và tăng trưởng cho mục tiêu dài hạn. Vì vậy, việc quản lý tài sản giúp các doanh nghiệp tối ưu hóa việc sử dụng tài sản, đảm bảo tuân thủ pháp luật và quy định liên quan đến tài sản, từ đó giúp cho doanh nghiệp hoạt động hiệu quả hơn.

I. Định nghĩa quản lý tài sản


Quản lý tài sản là gì?

Quản lý tài sản (Asset Management) là một quá trình nhằm điều chỉnh, bảo trì và phát triển các tài sản của một tổ chức hay doanh nghiệp để đảm bảo tối ưu hóa giá trị tài sản trong thời gian dài.

Mục tiêu của quản lý tài sản

Mục tiêu của quản lý tài sản là xác định, kiểm soát và duy trì các tài sản của doanh nghiệp một cách hiệu quả nhất. Việc quản lý tài sản giúp cho doanh nghiệp có được sự đồng nhất trong việc gia tăng giá trị tài sản và đảm bảo tính khả dụng của chúng.

II. Tại sao quản lý tài sản quan trọng?

Bảo vệ tài sản của doanh nghiệp

Việc đánh giá và quản lý tài sản giúp cho doanh nghiệp có thể bảo vệ tài sản của mình khỏi tai nạn hay rủi ro không mong muốn. Quản lý tài sản cũng giúp cho doanh nghiệp đánh giá rủi ro và quyết định xử lý các nguy cơ theo hướng phù hợp.

Tối ưu hóa việc sử dụng tài sản

Quản lý tài sản giúp cho doanh nghiệp có thể sử dụng tài sản một cách hiệu quả và tối ưu hóa chi phí sử dụng. Việc giám sát và duy trì tài sản giúp cho doanh nghiệp có thể tiết kiệm chi phí bảo trì, sửa chữa và thay thế tài sản.

Đảm bảo tuân thủ pháp luật và quy định

Quản lý tài sản giúp cho doanh nghiệp đảm bảo tuân thủ các quy định liên quan đến tài sản như quy định về kiểm kê, báo cáo tài sản, thuế và pháp lý.

III. Các khía cạnh quản lý tài sản

Quản lý tài sản cố định:

  1. Máy móc và thiết bị: Các máy móc và thiết bị được sử dụng trong sản xuất, nâng cao hiệu suất hoạt động và giảm chi phí.

  2. Cơ sở hạ tầng: Cơ sở hạ tầng là các công trình xây dựng như nhà xưởng, kho bãi, đường xá, hệ thống điện, nước... Nếu không được quản lý tốt, chúng có thể gây ra nguy cơ cho doanh nghiệp.

Quản lý tài sản lưu động:

  1. Hàng tồn kho: Việc quản lý hàng tồn kho giúp cho doanh nghiệp biết được số lượng và giá trị của hàng tồn kho, từ đó giúp quản lý chi phí và tối ưu hóa quá trình sản xuất.

  2. Tài sản tài chính: Là các tài sản như tiền mặt, chứng khoán, đầu tư,... Quản lý tài sản tài chính cũng rất quan trọng để đảm bảo hoạt động tài chính của doanh nghiệp được an toàn và hiệu quả.

Quản lý tài sản trí tuệ:

  1. Bản quyền và sở hữu trí tuệ: Là các tài sản vô hình như bằng sáng chế, quyền tác giả,... Quản lý tài sản trí tuệ giúp cho doanh nghiệp có quyền sở hữu và kiểm soát các tài sản này.

  2. Thương hiệu và danh tiếng: Thương hiệu và danh tiếng là một phần quan trọng trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Quản lý tài sản trí tuệ này giúp cho doanh nghiệp nâng cao giá trị thương hiệu và danh tiếng của mình.

IV. Quá trình quản lý tài sản


Thu thập thông tin và danh mục tài sản

Quá trình quản lý tài sản bắt đầu từ việc thu thập thông tin và kiểm tra danh mục tài sản của doanh nghiệp. Việc này giúp cho doanh nghiệp có thể giám sát tài sản của mình và xác định những tài sản đang được sử dụng hiệu quả nhất.

Xác định giá trị và tiềm năng của tài sản

Sau khi đã có danh mục tài sản, doanh nghiệp cần xác định giá trị của từng tài sản và đánh giá tiềm năng của chúng. Việc này giúp cho doanh nghiệp có thể quyết định đầu tư, sử dụng hay bán bớt các tài sản để tối ưu hóa hiệu quả kinh doanh.

Theo dõi và bảo dưỡng tài sản

Việc theo dõi và bảo dưỡng tài sản giúp cho doanh nghiệp có thể duy trì tình trạng hoạt động của tài sản và giảm thiểu chi phí bảo trì và sửa chữa.

Xử lý tài sản không còn sử dụng

Việc xử lý tài sản không còn sử dụng giúp cho doanh nghiệp có thể tạo ra nguồn vốn mới hoặc tiết kiệm chi phí bảo trì và sửa chữa các tài sản không còn sử dụng.

V. Công cụ và phần mềm quản lý tài sản

Các công cụ truyền thống

Các công cụ truyền thống bao gồm việc sử dụng hồ sơ giấy tờ, bảng tính Excel, phần mềm đếm số lượng và thiết bị đo lường để quản lý tài sản. Tuy nhiên, các công cụ này có những hạn chế như không được đầy đủ và chính xác, khó quản lý và dễ bị mất mát.

Phần mềm quản lý tài sản

Sử dụng phần mềm quản lý tài sản là một giải pháp hiệu quả để giải quyết các vấn đề liên quan đến quản lý tài sản. Phần mềm quản lý tài sản giúp cho doanh nghiệp có thể quản lý tài sản một cách hiệu quả hơn, từ việc quản lý danh mục tài sản, đánh giá giá trị của tài sản, đến việc giám sát và duy trì tình trạng hoạt động của tài sản. Một số phần mềm quản lý tài sản nổi tiếng hiện nay có thể kể đến như CMMS.vn, Fixed Asset Pro, Asset Tracking, Asset Panda,...

VI. Lợi ích của quản lý tài sản tốt

Tối ưu hóa chi phí và tài nguyên

Việc quản lý tài sản giúp cho doanh nghiệp có thể tối ưu hóa chi phí sử dụng tài sản cũng như tài nguyên để sản xuất và kinh doanh. Nhờ đó, doanh nghiệp có thể nâng cao hiệu quả hoạt động và tăng thu nhập.

Nâng cao hiệu suất kinh doanh

Quản lý tài sản giúp cho doanh nghiệp có thể quản lý tài sản một cách hiệu quả hơn, từ đó giúp nâng cao hiệu suất kinh doanh. Các tài sản được quản lý tốt sẽ giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí, tăng trưởng sản xuất và đáp ứng được nhu cầu của khách hàng.

Xây dựng dự trữ tài chính và cơ hội đầu tư

Quản lý tài sản giúp cho doanh nghiệp có thể xây dựng dự trữ tài chính và tìm kiếm các cơ hội đầu tư mới. Quản lý tài sản hiệu quả giúp cho doanh nghiệp có thể tận dụng các tài sản hiện có để tạo ra nguồn vốn mới hay đầu tư vào các lĩnh vực mới.

VII. Kết luận

Tài sản được coi là một nguồn tài nguyên quan trọng đối với bất kỳ công ty nào để đáp ứng nhu cầu của khách hàng và đóng góp vào hoạt động kinh doanh của họ. Quản lý tài sản bao gồm việc giám sát, bảo trì và tăng cường khả năng sử dụng của tài sản trong công ty. Việc quản lý tài sản giúp cho doanh nghiệp có thể tối ưu hóa việc sử dụng tài sản, đảm bảo tuân thủ pháp luật và quy định liên quan đến tài sản, từ đó giúp cho doanh nghiệp hoạt động hiệu quả hơn. Các công cụ và phần mềm quản lý tài sản cũng đang được sử dụng rộng rãi để giải quyết các vấn đề liên quan đến quản lý tài sản. Vì vậy, việc quản lý tài sản đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao hiệu suất kinh doanh và đưa doanh nghiệp đến thành công.

>>> Hãy cùng tìm hiểu cách về tính năng Quản Lý Tài Sản trên Hệ sinh thái số quản trị doanh nghiệp Workit giúp doanh nghiệp tối ưu giá trị Tài sản Doanh nghiệp như thế nào? <<<